wypowiedzenie

Wypowiedzenie zmieniające – co to takiego?

Pracodawca wręczył Ci dokument – wypowiedzenie zmieniające, jednak nie wiesz do końca, co to może oznaczać. Zostałeś zwolniony, czy nie?

Wypowiedzenie zmieniającee

Nowe zasady świadczenia pracy

Prawa pracownicze zakładają, iż pracownik może wykonywać obowiązki, zawarte w umowie o pracę, która reguluje także wzajemny stosunek pracownika względem pracodawcy. Czasem potrzebne są dodatkowe dokumenty, by zmienić obowiązujące zasady. Jednym z takich dokumentów jest wypowiedzenie zmieniające, które nie jest samym wypowiedzeniem i nie musi skutkować utratą pracy. Ma na celu wypowiedzenie warunków umowy o pracę, które obowiązywały i wprowadza nowe zasady świadczenia pracy.


Wypowiedzenie zmieniające stosuje się zazwyczaj w momencie, kiedy to firma znajduje się w trudnej sytuacji. Dokument ten zazwyczaj dotyczy zmiany wysokości płac lub warunków pracy. Pracodawcy nie stać na utrzymanie pracownika na dotychczasowej pensji, jednakże chce, by takowy pozostał na swoim stanowisku. Sęk w tym, że pracownik otrzyma niższą pensję za wykonywanie tej samej funkcji.


Okres czasu, w którym będzie trwało wypowiedzenie warunków umowy o pracę, jest zależny od rodzaju zatrudnienia. Nowe zasady świadczenia pracy zaczną obowiązywać w momencie zakończenia danego okresu wypowiedzenia.

Prawa pracownicze

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę w wypowiedzeniu zmieniającym musi zostać wręczone na piśmie. Pracodawca musi pamiętać, aby zachować wszelkie prawa pracownicze wobec pracownika.
Okazuje się, że pracownik wcale nie musi godzić się na nowe zasady świadczenia pracy. Musi wtedy pamiętać, iż po obowiązującym okresie wypowiedzenia, zostanie osobą bezrobotną.

Skomentuj