technologia

Technologia pali wierconych CFA

Pale Continuous Flight Auger popularnie znane jako pale CFA to wiercone pale, które wykonywane są przy pomocy świdra ciągłego, jaki osadzony jest na rurowym rdzeniu. W tym artykule postaramy się przybliżyć technologię tego typu pali.

Parametry techniczne pali

 • średnice: ø300, ø400, ø500, ø600 mm;
 • długość maksymalna: 30 m;
 • nośność: do 2000 kN.

Sposób wykonania

Wykonanie takich pali rozpoczyna się od wywiercenia świdrem otworu o założonej średnicy. Gdy założona głębokość zostanie już osiągnięta do świdra dodawana jest mieszanka betonowa, która dzięki ciśnieniu może dotrzeć w każde żądane miejsce. Kiedy świder jest już podnoszony beton dokładnie wypełnia trzon pala. Po betonowaniu do świeżej konstrukcji wprowadza się zbrojenie, które z reguły jest już wcześniej wykonane.

Zastosowanie

Pale wiercone mają szerokie zastosowanie. Miejsca ich użycia zależne są od rodzaju pala. Oprócz pali wierconych CFA, wyróżniamy także pale wiercone wielkośrednicowe, pale FDP, pale prefabrykowane, czy pale wiercone w osłonie rurowej. Tego typu pale stosuje się przy wykonywaniu fundamentów płytkich w gruntach spoistych gwarantujących utrzymanie pobocznicy pala. Bardzo często stosuje się je przy konstrukcji ekranów akustycznych. Można powiedzieć, że taka technologia w wykonaniu jest stosunkowo tania, jeśli brać pod uwagę uzyskiwaną nośność pala. Tego typu pale ze względu na swą stabilność z powodzeniem mogą być wykorzystywane w pobliżu istniejących już budynków. Jeśli o budynkach mowa, pale wiercone bardzo często również stanowią elementy fundamentów budynków posadowionych na słabonośnych gruntach. Stosowane są też przy posadowieniu różnego rodzaju obiektów inżynierskich.

pale wiercone CFA

Zalety

 • wysoka wydajność;
 • nieskomplikowana technologia;
 • niewielkie oddziaływania na środowisko;
 • wysoka powtarzalność;
 • szeroki wachlarz zastosowań.

Wady

 • prowadzenie robót mokrych;
 • duży plac budowy;
 • wysokie koszty sprzętu;
 • konieczność utylizacji urobku z pali.

Jedną z firm oferujących tego typu rozwiązania jest Aarsleff. Efekty ich prac można zauważyć w największych miastach takich jak: Rzeszów, Kraków, Warszawa, Białystok, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, czy Katowice.

Skomentuj