Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer280081/public_html/net-arena.pl/wp-content/themes/zivah/includes/layouts/blog/content.php on line 111

System grzewczy obiektu sportowego

W opisywanym systemie grzewczym obiektu ( na który składają się przede wszystkim: kolektory słoneczne, wody podziemne, kaloryfery) jako podstawowe źródło ciepła zastosowano pompę grzejną czerpiącą energię z wody podziemne, dlatego warto przybliżyć charakterystykę geograficzną i podać niektóre warunki hydrogeologiczne rozpatrywanego terenu. Teren na którym powstało Narodowe Centrum Żeglarstwa utworzone dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, jest fragmentem Mierzei Wiślanej stanowiącej piastrzysty wał na południowo- wschodnim brzegu Zatoki Gdańskiej. Mierzeja w Górkach została przerwana wskutek erozyjnej działalności Wisły, wtórząc przełom zwany Wisłą Śmiała rozdzielającą Górki Wschodnie od Górek Zachodnich. Mierzeja w tym miejscu ograniczona jest od strony morza ciągiem młodych wydm. Na przedpolu wydm utworzyły się płytkie laguny, które w części wypełnione są utworami akumulacyjnymi rzeki. Procesowi formowania się stożka delty Wisły Śmiałej pomógł człowiek, budując obwałowania.

Ponieważ w obiekcie przewidziano zastosowania systemu grzewczego opartego na działaniu pompy grzejnej wykorzystującej energię wody podziemnej, wykonano ujęcia tej wody poprzez wykonanie 4 otworów studziennych o głębokości 33,5m. Wydajność eksploatacyjna każdego z otworów wynosi 15 metrów kwadratowych na godzinę.

W budynku na parterze zaprojektowano grzejniki w pomieszczeniach bosmanki, w szatniach dla zawodników z sanitariatami i umywalniami, warsztatu hutniczy, hangaru na łodzie, oraz w pomieszczeniach technicznych.

Podstawowym źródłem ciepła jest pompa grzejna. To ona poprzez grzejniki doprowadza ciepło do pomieszczeń. Pełny bilans ciepła na moc grzejną wynosi 166 kW. Zapotrzebowanie ciepła dla przygotowania c.w.u pokryte zostanie przez kolektory słoneczne.

Instal-Projekt – szeroki wybór grzejników

Skomentuj