ogrzewanie

Sposoby na nowoczesne centralne ogrzewanie

Nieuchronna degradacja środowiska naturalnego powodowana przez postęp technologiczny i niesprzyjające czynniki, wymuszają stosowanie rozwiązań jak najbardziej ograniczające emisję szkodliwych gazów i wypływ odpadów fabrycznych. Do takich rozwiązań można zaliczyć nowoczesne centralne ogrzewanie oparte na stosowaniu energii odnawialnej bądź wykorzystujące istniejące czynniki. Należą do nich rekuperatory, pompy ciepła i kolektory słoneczne.

nowoczesne centralne ogrzewanie

Rekuperatory

Są to urządzenia odzyskujące ciepło wyciągane z pomieszczeń za sprawą wentylacji mechanicznej. Rekuperator „wyłapuje” wywiewane ciepłe powietrze, przekazuje je na specjalną płytę wbudowaną w urządzenie, która z kolei oddaje je do ponownego wprowadzenia do pomieszczenia. Dzięki temu urządzeniu powietrze wwiewane jest ogrzane, a także oczyszczone za pomocą specjalnego filtra umieszczonego w rekuperatorze.

Pompa ciepła

To urządzenie działa podobnie jak rekuperator jednakże montowane jest jako indywidualna jednostka. Pozyskuje ona ciepło z obszaru o niższej, ale dodatniej temperaturze i wymusza wprowadzanie go – po wcześniejszym podgrzaniu – do obszaru o temperaturze wyższej, co powoduje intensywny przyrost ciepła. Najczęściej wykorzystywane są pompy ciepła gruntowe, które pozyskują ciepło z gruntu i powietrza. Wykorzystywane są do ogrzania mieszkań i wody.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne, to urządzenia wykorzystujące energię słoneczną do zaopatrzenia mieszkań – przy pomocy specjalnej instalacji – do podgrzania wody i ogrzania pomieszczeń. W czasie emisji promieni słonecznych, energia słoneczna zamieniana jest na energię cieplną i dostarczana do wyznaczonego celu. Można rozróżnić kilka rodzajów kolektorów słonecznych, a należą do nich:

  • kolektory płaskie – montowane najczęściej na budynkach
    mieszkalnych,
  • kolektory próżniowo – rurowe, znajdujące zastosowanie na budynkach
    o różnym przeznaczeniu,
  • kolektory skupiające – najdroższe z dostępnych tego typu urządzeń
    wymagający zastosowania specjalnych rozwiązań technologicznych.

Dzięki kolektorom słonecznym można w ciągu roku poczynić spore oszczędności na rachunkach za centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę.

Skomentuj