Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer280081/public_html/net-arena.pl/wp-content/themes/zivah/includes/layouts/blog/content.php on line 111

Jak zabezpieczyć fabrykę przed pożarem?

Pożar w magazynie czy hali przemysłowej ma ogromy wpływ na pozycję przedsiębiorstwa na rynku, gdyż bardzo często pociąga za sobą straty mienia o dużej wartości. W razie utraty głównego przedmiotu działalności, firma może mieć ogromne problemy z odbudowaniem wcześniejszej kondycji. Tymczasem ryzyko wystąpienia pożaru w budynkach tego rodzaju jest bardzo duże szczególnie ze względu na składowanie dużej ilości palet i kartonów, które są świetną pożywką dla ognia i mogą sprawić, że błyskawicznie się on rozprzestrzeni. Fabryka to także miejsce, w którym często w produkcji wykorzystywane są łatwopalne surowce. Pojawia się więc pytanie – jak skutecznie chronić fabrykę przed ryzykiem pożaru?

System sygnalizacji pożaru

Główne zabezpieczenie przeciwpożarowe we wszystkich fabrykach to oczywiście system sygnalizacji pożaru, który ma zapewnić jak najwcześniejsze wykrycie pożaru, a następnie zaalarmować o zagrożeniu. Taki system stanowi ważny element wyposażenia pożarowego we wszystkich fabrykach czy magazynach. Szybkie zaalarmowanie o grożącym niebezpieczeństwie pozwala na błyskawiczne zawiadomienie straży pożarnej, przeprowadzenie niezbędnej ewakuacji ludzi i poniesienie niewielkich strat na mieniu. Ważne jednak, by wybierając system sygnalizacji pożaru, nie myśleć o cięciu kosztów. Tylko wysokiej jakości sprzęt będzie bowiem w stanie naprawdę szybko wykryć pożar i zminimalizować ewentualne straty.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Zabezpieczenie przeciwpożarowe a IBP

Innym elementem, który w fabrykach jest wymagany ze względu na Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Stanowi ona materiał analityczny i ocenę dla danego obiektu. Sporządzana jest przez znającego problematykę specjalistę, dzięki czemu umożliwia skuteczne zorganizowanie jednostki i zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie oraz skutecznej ochrony ludzi i mienia. Każda Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego tworzona jest z myślą o konkretnym obiekcie, dzięki czemu dokładnie uwzględnia jego specyfikę i pozwala wypracować najlepsze rozwiązania. Taka instrukcja powinna zawierać wymagane ustalenia dopasowane do przeznaczenia obiektu i prowadzonych w nim procesów technologicznych, odzwierciedlając charakterystykę obiektu i występujące w nim zagrożenia. Dopuszczalne jest, by Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w obiektach produkcyjnych i magazynowych stanowiła część instrukcji technologiczno-ruchowej, zamiast być osobnym dokumentem. Musi uwzględniać przede wszystkim zagrożenie pożarowe i wybuchowe urządzeń i instalacji technologicznych, zasady przechowywania, magazynowania oraz transportu wewnętrznego materiałów czy surowców oraz charakterystykę pożarową tych materiałów.

Skomentuj