fundacja białaczka

Typologia nowotworów krwi

Białaczka to choroba nowotworowa układu krwiotwórczego, która wywołana jest przez mutację jednej z linii komórkowej w ludzkim organizmie. Na skutek niekontrolowanego rozrostu i podziału komórek upośledzonych funkcyjnie zmiany nowotworowe zaczynają postępować. Nowotwory krwi to choroby, które mogą mieć różny przebieg, przez wiele lat nie dawać objawów, a po wejściu w fazę agresywną bardzo szybko pustoszą organizm. Leczenie białaczek często jest bardzo długie i wieloetapowe, a często warunkiem wyzdrowienia jest przeszczep szpiku. Chorzy, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową krwi, często potrzebują wsparcia w procesie leczenia, które może udzielić im fundacja białaczka, to choroba podstępna, a długotrwałe leczenie może wymagać wysokich nakładów finansowych. Dzięki wsparciu różnego rodzaju fundacji takich jak Fundacja Podaruj Życie Urszuli Smok, chorzy i ich rodziny mogą liczyć na pomoc, wsparcie w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu.

Rodzaje białaczek

Leczenie białaczki jest zależne od rodzaju nowotworu, jaki został zdiagnozowany u chorego. Białaczki możemy podzielić ze względu na różne kryteria, takie jak przebieg choroby, czy też rodzaj komórki lub linii komórkowej, która ulega mutacji. Biorąc pod uwagę przebieg choroby, nowotwory krwi dzielimy na przewlekłe i ostre. Białaczka przewlekła rozwija się bardzo długo, często nawet przez wiele lat przebiega bezobjawowo. Objawy kliniczne występują najczęściej w zaawansowanej fasie choroby, przez co walka z nią może być dużo trudniejsza. Białaczka ostra charakteryzuje się tym, że bardzo szybko postępuje, objawy są gwałtowne, a jeżeli w porę nie zostanie wdrożone leczenie, nawet w ciągu kilkunastu tygodni może doprowadzić do śmierci chorego. Ze względu na rodzaj linii komórek, w której przebiega mutacja, białaczki dzielimy na szpikowe, oraz limfocytowe/limfoblastyczne.

fundacja białaczka

Podstawowa diagnostyka białaczki

Dla zdrowia i życia chorego najważniejsze w leczeniu białaczki jest szybka diagnoza. Pierwszym badaniem, które może wykazać zmiany nowotworowe krwi, jest morfologia krwi. Jeżeli w tym podstawowym badaniu laboratoryjnym będzie widoczna podwyższona liczba leukocytów, wyraźna anemia, a sam badany odczuwa ciągłe zmęczenie nawet podczas zwykłych, codziennych czynności, wówczas konieczne jest poszerzenie diagnostyki hematologicznej. Diagnoza białaczki to nie wyrok. W powodzeniu leczenie bardzo ważne jest pozytywne nastawienie, wiara i wsparcie rodziny. Warto też skorzystać z pomocy takich instytucji jak fundacja białaczka dotyka bardzo wielu osób, walka o zdrowie i życie nie jest łatwa, ale można ją wygrać. Wsparcie i spotkania z innymi chorymi współpracującymi z fundacją może być dla chorego bardzo pomocne i mieć działanie terapeutyczne.

Skomentuj