Czym jest kompozycja marketingowa

Czym jest kompozycja marketingowa?

Istnieje wiele instrumentów marketingowych, których celem jest oddziaływanie na potencjalnych odbiorców i dążenie do zaspokojenia potrzeb rynkowych. Planując strategię promocji i reklamy konkretnego przedsiębiorstwa nie można pominąć kompozycji marketingowej 4P stworzonej przez McCaryhego.

Zakłada ona istnienie czterech hierarchicznych elementów: produktu, ceny, dystrybucji i promocji, których zadaniem jest skuteczne oddziaływanie na konkretny segment rynkowy.

I tak produkt to wysokiej jakości towar lub usługa o rozpoznawalnej marce, odpowiadający aktualnym potrzebom konsumentów. Analizując ten element nie sposób pominąć kwestii jego opakowania oraz gwarancji, a także polityki branżowej obowiązującej u konkurencji. Niebudzącym wątpliwości komponentem produktu decydującym o sposobie jego postrzegania na rynku jest cena. Zawsze rozpatruje się ją z dwóch punktów widzenia: po pierwsze jako wydatku, który będzie musiał ponieść nabywca, a po drugie jako wynagrodzenie za włożony nakład pracy, pieniędzy i podjęte starania, niezależnie od efektów. Oczywiście wyznaczając cenę trzeba brać pod uwagę ceny konkurencyjnych towarów oraz możliwości wprowadzenia ewentualnych promocji i upustów w zależności od skali popytu.

fortigen.pl

Mix marketingowy obejmuje także dystrybucję konkretnego towaru lub usługi, a więc sposób ich dostarczenia na rynek, zasady współpracy z hurtownikami, procedury oferowania i transportu, itp. Prawidłowe określenie kanałów dystrybucji daje gwarancję dostarczenia towaru we właściwym czasie do odpowiedniego miejsca, stanowiącego skupisko potencjalnych odbiorców. Promocja jest ostatnim elementem kompozycji marketingowej, a jej adresatami ma być masowa grupa. Coraz częściej jest tak, że to agencja reklamowa, czy dom mediowy zajmuje się promocją towaru na rynku, budowaniem pozytywnych relacji z klientami, a także organizowaniem funduszy na wspieranie różnych działań i inicjatyw społecznych w celach reklamowych.

Ciągle rosnąca konkurencja oraz zmieniające się potrzeby Klientów i ich wysokie oczekiwania sprawiają, że opracowanie właściwej kompozycji marketingowej może zagwarantować przewagę na rynku.

Skomentuj