techniki wywierania wpływu

Techniki wywierania wpływu jako skuteczne narzędzie pracy

Techniki wywierania wpływu większości osobom kojarzą się negatywnie jako elementy manipulacji. Perswazja oraz osiąganie zamierzonych celów pod wpływem zagrywek psychologicznych mających zmusić drugiego człowieka do wykonania określonej czynności, może być przejawem ingerencji w jego autonomiczność i własną wolę. Jednak techniki wywierania wpływu są często podświadomie wykorzystywane w codziennym życiu i mało kto zdaje sobie z tego sprawę.

Techniki perswazji dla osiągnięcia celu

 Miejsce pracy to specyficzne środowisko, w którym każda jednostka ma określone zadanie do wykonania oraz pozycję na szczeblach zawodowych. Zarządzanie zasobami ludzkimi, szczególnie jeżeli chodzi o większy zespół personelu wymaga podjęcia specjalnych technik, aby wywrzeć wpływ na ludzi. Nie chodzi tu o agresywną manipulację i wzbudzanie poczucia winy dla osiągnięcia celu, ale prawidłowe wykorzystanie czynników werbalnych i niewerbalnych komunikacji, które mogą pomóc w dojściu do porozumienia. Nie tylko kadra zarządzająca powinna wiedzieć jak osiągać zamierzone cele za pomocą wpływu społecznego, ale także pracownicy niższego szczebla. Niektóre stanowiska pracy są ściśle związane z prowadzeniem negocjacji, pozyskiwaniem klientów i przekonywaniem drugiej strony o słuszności prezentowanej racji. Techniki perswazji są często wykorzystywane w negocjacji umów, nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz bezpośredniej sprzedaży, dlatego inwestycja w specjalistyczne szkolenia z psychologii pracy oraz technik perswazji mogą przynieść wymierne korzyści dla całej firmy.

techniki wywierania wpływu

Mechanizmy wywierania wpływu społecznego w pracy

Mechanizmy wpływu społecznego mogą mieć wymiar pozytywny i negatywny, jednak właściwy dobór technik w zarządzaniu personelem i prowadzeniu relacji biznesowych, może przyczynić się do rozwoju firmy. Warto więc zainwestować w specjalistyczne szkolenia z technik perswazji, które organizowane są przez doświadczoną kadrę w wielu miastach Polskich, takich jak Kraków, Lublin, Gorzów Wielkopolski czy Szczecin. Ofertę szkoleń można dopasować do indywidualnych potrzeb firmy i personelu, skupiając się w planie zajęć na najważniejszych zagadnieniach.

Skomentuj