Kompozycja marketingowa

Kompozycja marketingowa

Każdy rzetelnie przygotowany biznesplan powinien przedstawiać wiarygodną wizję strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa, w której nie może zabraknąć informacji na temat działalności promocyjnej. Dlatego też skutecznym instrumentem w kształtowaniu przyszłości firmy może okazać się właściwie zaplanowana kompozycja marketingowa, powszechnie nazywana mixem marketingowym.

To nic innego jak zespół czterech, wzajemnie przenikających się elementów, które łącznie pozwalają  na zwiększenie udziałów firmy w rynku, poprawę wizerunku marki oraz poszerzenie grona zaufanych klientów. Pierwszy w kompozycji marketingowej jest produkt, czyli to, co można zaoferować odbiorcom na rynku. Bez względu na to, czy jest nim przedmiot materialny, czy też usługa związana z konkretną marką, konieczne jest, aby zmierzał do zaspokojenia potrzeb klientów. Dlatego tak ważne jest określenie jego nazwy, jakości i zewnętrznego wizerunku, ale także trwałości i gwarancji.

briefpanel.pl

Drugim elementem mixu marketingowego jest znalezienie optymalnej ceny, która zapewni jednocześnie wysoki popyt oraz oczekiwane zyski. Przy jej określaniu nie bez znaczenia jest polityka cenowa (to, czy nastawimy cenę na pokrycie kosztów, na popyt, czy na konkurencję) i ogólne trendy panujące na rynku, ale także upusty, rabaty oraz terminy płatności.

Na mix marketingowy składa się także dystrybucja wytworzonych towarów za określoną wcześniej cenę. Należy więc zdefiniować grupę docelowych klientów, do której produkt (względnie usługa) jest skierowany oraz wskazać preferowane kanały dystrybucji, uwzględniając przy tym faktyczne możliwości logistyczne. W ten sposób zyskamy pewność, że towar w odpowiedniej formie, we właściwym czasie i miejscu będzie oddany do dyspozycji klientów.

Ostatnim elementem kompozycji marketingowej jest promocja, dzięki której oferta przedsiębiorstwa może dotrzeć do szerszej grupy potencjalnych odbiorców. Obecnie każda agencja reklamowa, czy dom mediowy oferuje profesjonalną reklamę w środkach masowego przekazu, która skutecznie wspiera proces sprzedaży.

Skomentuj