kredyt kupiecki

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego – kiedy warto o nim pomyśleć?

Udzielenie kredytu kupieckiego zawsze obarczone jest ryzykiem finansowym. W zależności od strategii zarządzania finansami i specyfiki przedsiębiorstwa, ryzyko to może rosnąć lub maleć. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest jednym z tych instrumentów, które minimalizują ewentualne straty związane z niewypłacalnością kontrahentów.

Ryzyko dla każdego

Kredyt kupiecki jest najbardziej popularnym narzędziem wykorzystywanym do finansowania bieżącej działalności wielu przedsiębiorstw. Niemal każdy korzysta z niego lub go udziela – oczywiście na różnych warunkach. Ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta może dotknąć w zasadzie każdego. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego ma zminimalizować straty i ograniczyć ewentualne ryzyko transakcyjne.

kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki – niezbędny w obrocie gospodarczym

Faktem jest, że dość trudno wyobrazić sobie obrót gospodarczy, w którym nie istnieje taki instrument jak kredyt kupiecki. Wymusiły to realia rynkowe i kondycja finansowa wielu firm. Odroczenie płatności pozwala im na zachowanie płynności finansowej i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów finansowych. Ważny jest również fakt, że wiele z nich nie dysponuje wysokim kapitałem własnym – szczególnie młode i niewielkie przedsiębiorstwa. Kolejna sprawa, pozyskanie finansowania z innych źródeł – np. z kredytu bankowego – często jest niemożliwe.

Zalety ubezpieczenia kredytu kupieckiego

Ubezpieczając kredyt kupiecki minimalizujemy ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów. To oczywista i nie jedyna zaleta tej usługi. Korzystając z niej możemy skutecznie podnieść swoją konkurencyjność i z większą pewnością nawiązywać nowe współprace biznesowe. Takie ubezpieczenie jest szczególnie istotne w przypadku transakcji międzynarodowych, w momencie wchodzenia na nowy, nieznany nam jeszcze rynek.

Kredyt kupiecki – wzór umowy z ubezpieczycielem

Oferty podmiotów, które udzielają takiego zabezpieczenia, są bardzo różne. Warto podkreślić, że rynek ten rozwija się bardzo dynamicznie. Stałą częścią ofert są ubezpieczenia kredytu kupieckiego udzielanego zagranicznym kontrahentom. Ubezpieczyciele biorą również pod uwagę kraje o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, z którymi polscy przedsiębiorcy coraz częściej prowadzą interesy.

Skomentuj