słupy energetyczne

Do czego służą konstrukcje wsporcze?

Budowa jakiejkolwiek infrastruktury związanej z wznoszeniem konstrukcji stalowych wiąże się z licznymi problemami konstrukcyjnymi. Na szczęście podmiotów, zajmujących się budową i eksploatacją sieci napowietrznych, tego typu zagadnienia są badane i opracowywane przez producentów montowanych konstrukcji. Szczególnie warto zwrócić uwagę na ten aspekt w przypadku konstrukcji wsporczych, najczęściej stanowiących uzupełnienie konstrukcji właściwych.

Słupy energetyczne a konstrukcje wsporcze

Konstrukcjami wsporczymi nazywamy konstrukcje, wykonane z ocynkowanych elementów stalowych, zaprojektowanych i przekazanych do wykonania i montażu z myślą o podwieszeniu do nich linii przesyłowych, najczęściej energetycznych. Podstawą do montażu konstrukcji wsporczych są zazwyczaj słupy energetyczne, stanowiące element elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokiego napięcia.

słupy energetyczne

Konstrukcje wsporcze o takim przeznaczeniu są częstym obrazkiem w naszym kraju, szczególnie widocznym w sąsiedztwie elektrowni, jakich w Polsce jest całkiem sporo. Podstawowym elementem, z jakiego wykonywane są zarówno konstrukcje wsporcze, jak i powiązane z nimi słupy energetyczne, są gorąco walcowane kątowniki stalowe. Na miejsce montażu poszczególne elementy konstrukcji dostarczane są w formie zmontowanej, jednakże dopiero w czasie ostatecznego montażu danej konstrukcji powstaje z nich jednolita całość.

Mocowanie konstrukcji wsporczych

Sposobem na osadzenie w gruncie konstrukcji wsporczych jest najczęściej montaż ich do przygotowanych zawczasu betonowych fundamentów, sięgających na wiele metrów w głąb podłoża. Obciążenia, jakim poddawane są wysokie konstrukcje wsporcze są tak duże, że zbyt płytkie osadzenie fundamentów może spowodować wywrócenie się całej konstrukcji.

Montaż konstrukcji wsporczych jest zatem jednym z bardziej skomplikowanych procesów budowlanych, jakie prowadzone są w naszym kraju. Warto zauważyć, że najwięcej tego typu obiektów powstaje właśnie w ostatnich latach, w związku z rozwojem sieci przesyłowych i budowa mostów energetycznych z sąsiednimi krajami.

Skomentuj