spawarka inwertorowa

Elektrody spawalnicze – czym się różnią i do czego służą?

Elektrody spawalnicze to nieodłączny element spawania niektórymi metodami, między innymi metodą TIG. W spawaniu łukowym musi zostać wytworzony łuk elektryczny, który służy do ochrony spawanego materiału przed powietrzem atmosferycznym. Aby łuk mógł powstać, musi występować zamknięty obieg prądu i właśnie do tego potrzebna jest elektroda spawalnicza. Poza tym elektrody biorą udział w łączeniu materiałów.

Rodzaje elektrod spawalniczych

Istnieje kilka rodzajów elektrod spawalniczych, różniących się od siebie przede wszystkim właściwościami, które wynikają z otuliny, którą pokryta jest elektroda. Rodzaj otuliny ma wpływ między innymi na jakość i trwałość powstałej spoiny, jej kruchość, a także na to, w jakich pozycjach może odbywać się spawanie. Różnorodne elektrody spawalnicze oznaczenia mogą mieć różne, a każde z nich wskazuje na rodzaj elektrody i jej parametry.

Elektrody spawalnicze – rodzaje

Do najpopularniejszych rodzajów elektrod spawalniczych zaliczamy elektrody rutylowe. Rutyl zawarty w otulinie razem z odtleniaczami żelazokrzemem i żelazomanganem sprawiają, że elektroda jest bardzo uniwersalna, można nią spawać w różnych pozycjach, a także można nimi spawać cienkie blachy. Elektrody rutylowe łatwo się topią, dzięki czemu bez problemu można uzyskać ładny spaw. Do największych mankamentów elektrod rutylowych można zaliczyć dość dużą kruchość spoiw, wynikającą z obecności dużej ilości wodoru.

Kolejnym rodzajem elektrod są elektrody kwaśne, ich otuliny zawierają duże ilości odtleniaczy oraz tlenków żelaza. Ten rodzaj elektrod pozwala na uzyskanie bardzo cienkiej i gładkiej spoiny, dlatego stosowane są do spawania precyzyjnego. Niestety spoiwa stworzone z pomocą kwaśnych elektrod są dość słabe. Elektrody zasadowe, to kolejna grupa elektrod stosowanych podczas spawania łukowego. Dzięki mniejszej zawartości wodoru elektrody zasadowe pozwalają tworzyć mocniejsze spoiny, należy je jednak suszyć przed użyciem przez kilka godzin w temperaturze przekraczającej 300 stopni Celsjusza, co w warunkach domowych jest ciężko wykonalne. Elektrody zasadowe nadają się do spawania grubych metalowych elementów.

Następną grupą elektrod stosowanych do spawania są elektrody celulozowe, pozwalające na spawanie na świeżym powietrzu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Można nimi spawać w każdej pozycji.

Zobacz również migomaty Paton

Skomentuj