zabezpieczenia-wykopów

Kolumny betonowe i ich wykorzystanie do wzmacniania gruntu i zabezpieczenia wykopów

Prowadząc różnego rodzaju prace budowlane, zwłaszcza na dużą skalę, inwestorzy często napotykają rozmaite trudności związane z niestabilnym, czy problematycznym gruntem, zbytnim napływem wód, ryzykiem obsuwania się terenu itp. Wśród dostępnych rozwiązań, pozwalających uniknąć zatrzymania budowy, a także zapewniających bezpieczeństwo prac i całej inwestycji możemy wymienić kilka pewnych i sprawdzonych takich jak palowanie fundamentów za pomocą betonowych kolumn, stosowanie ścianki berlińskiej czy też różnego rodzaju palisady. Gdzie najlepiej sprawdzają się kolumny betonowe? Na jakiej zasadzie działają i w jakiego typu pracach budowlanych najlepiej postawić właśnie na to wzmocnienie?

Kolumny betonowe jako wzmocnienie podłoża pod fundamenty i nasypy

Kolumny betonowe to jedna z najpopularniejszych firm zabezpieczenia wszelkiego rodzaju fundamentów bezpośrednich, nasypów kolejowych lub drogowych. Pozwalają one poprawić stateczność oraz nośność, a także skutecznie ograniczają osiadanie terenu. W celu zabezpieczenia wspominanych obiektów można zastosować dwa rodzaje kolumn betonowych:

  • przemieszczeniowe – są one formowane w gruncie, podczas formowania nie jest wydobywany urobek, co określa norma PN-EN 12699 o wykonawstwie specjalnych robót geotechnicznych
  • bezprzemieszczeniowe – są one formowane w gruncie, za pomocą świdra ciągłego CFA, podczas formowania wydobywany jest urobek zgodny z normą PN-EN 1536 mówiącą o wykonawstwie specjalnych robót geotechnicznych

Charakterystyka kolumn betonowych

Wspominane wyżej kolumny betonowe, zarówno przemieszczeniowe o średnicy 410 mm, jak i bezprzemieszczeniowe o średnicy 470 lub 500 mm mogą być niezbrojone, lub posiadać zbrojenie technologiczne, które odpowiada za zabezpieczenie głowicy kolumny, podczas toczących się robót ziemnych i palowych. Oba rodzaje kolumn betonowych gwarantują wysokiej jakości ochronę, która pozwala na prowadzenie bezpiecznych prac i niweluje potencjalne zagrożenie ze strony terenu. Bardzo ważne, aby zarówno przed rozpoczęciem inwestycji, jak i w trakcie jej trwania przewidywać, reagować bezpośrednio w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości o stabilność terenu. Nieodpowiednie zabezpieczenie lub co gorsze jego brak może stanowić poważne zagrożenie nie tylko dla trwałości inwestycji, ale przede wszystkim dla zdrowia i życia pracowników, a także późniejszych użytkowników. Dobrej jakości materiały oraz odpowiednia metoda zabezpieczenia to inwestycja w bezpieczeństwo i bezcenny spokój.

Skomentuj