Zmiana sposobu użytkowania lokalu, czyli jak formalnie zamienić mieszkanie w biuro?

Lokal mieszkalny przekształcony w biuro bądź lokal usługowy to stosunkowo często spotykana sytuacja. Jakie formalności należy spełnić, żeby zmienić sposób użytkowania lokalu? Czy takie działanie w każdym przypadku wymaga zgłoszenia?

Prawo budowlane, czyli podstawowe regulacje prawne

Podstawowe regulacje prawne w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku lub lokalu wprowadza prawo w budownictwie. Sama definicja „zmiany sposobu użytkowania” niestety nie jest precyzyjna. Ustawa określa jedynie na zasadzie wyliczenia, co pod tym pojęciem jest rozumiane. Dodatkowo, nie jest to lista zamknięta, a tylko niektóre, najistotniejsze czynniki. I tak, zmiana dotyczy podjęcia bądź zaniechania działalności, która zmienia w obiekcie warunki związane z bezpieczeństwem pożarowym, powodziowym, higieniczno-sanitarnym, zdrowotnym, bezpieczeństwem pracy i zdrowia, a także ochroną środowiska i wielkością lub układem obciążeń.

prawo w budownictwie

Budynek a mieszkanie

Jak zauważyliśmy, regulacje prawne dotyczą zarówno całych budynków, jak i pojedynczych lokali. Oczywiście, kaliber zmian w obu przypadkach jest różny, ale pomimo to może mieć równie duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowania przestrzeni. Co istotne i w jednym, i drugim przypadku, zmiany w sposobie użytkowania lokalu podlegają nadzorowi budowlanemu. I by faktycznie do nich doszło, w lokalu czy w budynku wcale nie jest konieczne przeprowadzanie remontu.

Zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na biurowy, zgodnie z przepisami, wywołuje zmianę związaną z warunkami jego użytkowania – chociażby bezpieczeństwem pożarowym czy bezpieczeństwem pracy, które powinno być zgodne z Kodeksem Pracy. Z tych właśnie powodów, zmiana mieszkania w biuro powinna być zgłoszona.

Jak i gdzie zgłosić zmianę sposobu użytkowania?

Zmianę sposobu użytkowania lokalu zgłaszamy w stosownym urzędzie miasta/gminy, zazwyczaj w dziale odpowiedzialnym za sprawy architektoniczno-budowlane. Oprócz zgłoszenia, należy dołączyć kilka dokumentów. Po pierwsze, rysunek budynku wraz z jego opisem, który określa usytuowanie względem innych najbliższych budynków; na nim zaznaczamy tę część, w której znajduje się nasz lokal. Po drugie, krótki opis techniczny budynku (rodzaj konstrukcji, charakterystyka obiektu, dane użytkowo-techniczne). Po trzecie, oświadczenie dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością. Po czwarte, zaświadczenie od burmistrza, wójta bądź prezydenta miasta, które potwierdza zgodność planowanego użytkowania obiektu z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Po piąte, przeprowadzoną przez osobę ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi ekspertyzę techniczną, która dotyczy zmieniających się warunków bezpieczeństwa (np. przeciwpożarowych). W niektórych przypadkach wymagane mogą być dodatkowe dokumenty – pozwolenia, opinie czy uzgodnienia. Zgłoszenia dokonujemy zawsze zanim dojdzie do faktycznej zmiany w sposobie użytkowania lokalu. Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia. Jeśli w tym czasie nie zostanie wniesiony sprzeciw, oznacza to, że wniosek został zaakceptowany.

Skomentuj