świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy

Świadectwo kwalifikacji zawodowej niezbędnym dokumentem każdego kierowcy

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej jest dokumentem, który wydawany jest po przejściu kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego. Świadectwo to potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu drogowego rzeczy lub osób. Skierowane jest do kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C,CE lub D,DE i zamierzają lub wykonują przewóz drogowy.

Różnorodne szkolenia dla kierowców

Firma Edures zapewnia różnego typu szkolenia skierowane do kierowców zawodowych. Należy do nich min. kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C, C+E. Obejmuje ona 280 godzin, w tym zajęcia praktyczne i teoretyczne.

świadectwo kwalifikacji

Kolejną ofertą jest kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C, C+E. Obejmuje on 35 godzin. Szkolenie kończy się egzaminem. Jeśli wynik jest pozytywny, w ciągu 7 dni uczestnicy otrzymują Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Jest ono ważne przez pięć lat.

Kierowcy zawodowi muszą systematycznie (co pięć lat) przechodzić okresowe szkolenia. Przystępując do nich, muszą posiadać orzeczenie psychologiczne  oraz lekarskie. Szkolenie to nie kończy się egzaminem, świadectwo kwalifikacji kierowców wydawane jest po ukończeniu nauki.

Specjalistyczne szkolenia zapewnione przez firmę Edures

Firma Edures oferuje również specjalistyczne szkolenia np. dotyczące obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – cystern kl. 2 i 3 wg ADR.  Po ukończeniu edukacji podchodzi się do egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymuje się uprawnienia TDT w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Nieocenione są również warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców. Każdy instruktor musi przechodzić je co roku, by utrwalać i uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności.

Skomentuj