inklinometr

Inklinometr – do czego służy i gdzie się go używa?

Inklinometr to urządzenie służące do monitorowania geomechaniki, co dokładnie znaczy, że z jego pomocą, możemy zmierzyć kąty pochylenia, nachylenia, wysokości lub obniżenia konkretnego obiektu wobec siły grawitacji. Inklinometry stosowane są powszechnie w budownictwie zwłaszcza w budownictwie drogowym, głębokich wykopach i budownictwie przemysłowym.

Inklinometr w budownictwie – zastosowanie

Jak już wspomniano, inklinometr używany jest w celu monitorowania kierunku, a także wielkości przemieszczeń poziomych. Inklinometry mają różnorodne zastosowanie w budownictwie zarówno podziemnymm jak i naziemnym. Dzięki przeprowadzonym z pomocą inklinometru pomiarom możliwe jest bezpieczne prowadzenie prac budowlanych. Urządzenie to pomaga również kontrolować stan techniczny budynków już istniejących, a także odpowiednio wcześnie wyłapywać odchylenia od normy, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla stabilności konstrukcji. Pomiary inklinometryczne są też regularnie wykonywane podczas prac przy głębokich wykopach, nasypach, tunelach czy wałach przeciwpowodziowych. Pomiary inklinometrem umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa prowadzonych prac. Inklinometr odpowiednio wcześnie wykrywa strefę ruchu, a także określa jego charakter. Wyniki pomiarów inklinometrycznych pozwalają na realną kontrolę ewentualnych odkształceń i ruchów gruntowych, a także odpowiednio wczesne reagowanie w razie, gdy ich parametry nie mieszczą się w normach.

Inklinometr – działanie

Działanie inklinometru jest bezpośrednio związane z siłą grawitacji. Nowoczesne inklinometry elektroniczne są niezwykle dokładne, dzięki czemu badania prowadzone z ich użyciem dają bardzo wiarygodne wyniki. Inklinometry elektroniczne wyposażone są w kondensator z dwoma okładzinami. Między okładzinami zlokalizowany jest dielektryk, który reaguje na każde nawet minimalne odchylenie od idealnego pionu. Różnica pojemności między wahadłem a okładziną generuje pomiar. Inklinometry montowane są zarówno na konstrukcjach jak również umiejscawiane w środku wykopów wiertniczych. Dostępne są też inklinometry przenośne, składające się z sondy, kabla oraz odczytu.

Skomentuj