Na czym polega siła perswazji

Na czym polega siła perswazji?

Umiejętność przekonywania innych do swoich racji jest niezwykle potrzebna w każdej dziedzinie codziennego życia. Firmy wykorzystują działania marketingowe, aby nakłonić Klientów do skorzystania z ich oferty, agenci operują wyuczonymi formułami, których celem jest zmiana nastawienia słuchających ich odbiorców, a i osoby, z którymi spotykamy się na co dzień- być może nieświadomie- często starają się zmotywować nas do działania. Na tym właśnie polega siła perswazji.

Jak to się dzieje, że pod wpływem werbalnego, czy graficznego komunikatu albo określonego zachowania jesteśmy gotowi zmienić swoje nastawienie, opinię, a może i postawę? To siła skutecznej perswazji, która oddziaływuje na nasze emocje, odwołuje się do powszechnych wartości, albo wskazuje na sprawdzone przykłady z codziennego życia potrafi wpłynąć na zmianę zachowania. Perswazja jest jednak prawdziwą sztuką, dlatego firmy do działań marketingowych zatrudniają specjalistów, którzy zajmują się promocją i reklamą w środkach masowego przekazu.

mkatalog.mobi

I tak agencje reklamowe prowadzą marketing internetowy, domy mediowe zajmują się reklamą w szeroko rozumianych mass mediach, a wydzielone w ramach przedsiębiorstwa komórki public relations odpowiadają za utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami. To do nich należy stworzenie atrakcyjnego komunikatu, który potrafi przekonać do zakupu określonego towaru, skorzystania z określonych usług, czy zmiany poglądów w określonej sferze życia społecznego.

Siła perswazji potrzebna jest jednak także na płaszczyźnie życia codziennego, kiedy chcemy przekonać kogoś do swoich racji. Wiadomo, że wtedy nie tylko sztuka argumentacji ma znaczenie, ale także kultura języka i stosowane zwroty, odpowiedni ton głosu oraz umiejętność odpowiedzenia na potrzeby i oczekiwania odbiorców. W zależności od okoliczności trzeba umieć apelować i wzywać do działania, sugerować oceny i stosować racjonalne argumenty. Umiejętność skutecznego przekonywania to gwarancja sukcesu w polityce, handlu, mediach, ale i podczas przyjacielskich rozmów.

Skomentuj