Rola i znaczenie siłowników hydraulicznych na współczesnej budowie

Wszędzie, gdzie tylko jakaś praca wymaga zastosowania naprawdę dużej siły, pojawiają się urządzenia z siłownikami. Czy będą to koparki, dźwigi, czy znacznie mniejsze urządzenia pełniące funkcję zasilanych elektrycznie lub pneumatycznie narzędzi, zamontowane w nich siłowniki hydrauliczne pozwalają na osiągnięcie efektów, które w innym przypadku byłby niemożliwe do zrealizowania.

Zastosowanie siłowników hydraulicznych

Zarówno inżynierowie, jaki i wykonawcy pracujący w branży budowlanej oraz w przemyśle ciężkim, przyznają zgodnie, iż obecnie trudno jest sobie wyobrazić ich pracę bez urządzeń i maszyn wyposażonych w siłowniki hydrauliczne. W wielu przypadkach stanowią one podstawę przy realizacji nie tylko tych największych projektów. Siłowniki hydrauliczne stosuje się w licznych rozwiązaniach konstrukcyjnych, poczynając od ciężkich maszyn wykorzystywanych przy pracach ziemnych podczas budowy dróg i autostrad, a także w szeroko rozumianym budownictwie (koparki, spychacze, dźwigi, tzw. „wywrotki”), poprzez liczne roboty przemysłowe stosowane nie tylko w przemyśle ciężkim, ale również w praktycznie każdej linii produkcyjnej, aż po ręczne narzędzia zasilane elektrycznie, pneumatycznie lub za pomocą silników spalinowych.

Siłowniki hydrauliczne

Siłowniki hydrauliczne

Znaczenie jakości siłowników

Tak szeroka paleta zastosowań sprawia, że siłowniki hydrauliczne stanowią niezwykle poszukiwany towar na rynku. Jednak jak wszędzie, tak i tutaj, dostępne są produkty o różnej jakości i przydatności. Wybór markowych siłowników pochodzących od sprawdzonych producentów to podstawa. Ryzyko związane z zakupem siłownika niespełniającego norm jakościowych jest zbyt duże. Często bowiem w grę wchodzi coś więcej, niż tylko awaria sprzętu i konieczność zakupu nowej części. O ile bowiem przymusowa przerwa w pracy wiąże się jedynie z samymi kosztami (w przypadku dużych inwestycji mogą to być naprawdę bardzo duże koszty powiększone dodatkowo o kary umowne za każdy dzień przekroczenia terminu ukończenia prac), o tyle czasem awaria siłowników może również stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników obsługujących daną maszynę lub znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Wybór siłowników hydraulicznych

Aby uniknąć problemów z niesprawnymi lub niespełniającymi ściśle określonych norm i wymagań siłownikami hydraulicznymi, należy przede wszystkim ostrożnie podejść do samego ich zakupu. Oczywiście, problem ten nie istnieje w przypadku, gdy dana maszyna jest obsługiwana przez autoryzowany serwis (czy to będąc na gwarancji, czy też po jej upływie), jednak inaczej ma się sprawa w przypadku, gdy musimy sami znaleźć odpowiednią część na wymianę.

Skomentuj